Välkommen till Arbetsrättsspecialisten

Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet, Juridiska Institutionen, genomför utbildningar och ger rådgivning som konsult till företag och organisationer inom hela det arbetsrättsliga fältet. Utöver öppna utbildningar utformar Per Axell företagsanpassade utbildningar efter sakområde, branschbehov och kollektivavtal.

Med sitt formella juridiska kunnande i kombination med stor praktisk erfarenhet i rättssamordning av allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt erbjuder Per Axell en speciell kompetens inom det juridiska området. Han har över tjugo års erfarenhet från både privat och offentlig sektor.

ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖRÄTT
– för arbetsgivare, fack och arbetstagare