Välkommen till Arbetsrättsspecialisten

Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet, Juridiska Institutionen, genomför utbildningar och ger rådgivning som konsult till företag och organisationer inom hela det arbetsrättsliga fältet. Per Axell utformar företagsanpassade utbildningar efter sakområde, branschbehov och kollektivavtal.

Med sitt formella juridiska kunnande i kombination med stor praktisk erfarenhet i rättssamordning av arbetsrätt och arbetsmiljörätt erbjuder Per Axell en speciell kompetens inom det juridiska området. Han har över trettio års erfarenhet från både privat och offentlig sektor.

ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖRÄTT
– för arbetsgivare, fack och arbetstagare

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

När era chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud går en arbetsmiljö­utbildning tillsammans får de gemensamma kunskaper som stärker ert arbetsmiljö­arbete. Nu kan ni söka stöd för utbildning. Stödet söker ni hos AFA Försäkring, Arbetsrättsspecialisten är godkänd utbildningsanordnare.