Arbetsmiljörätt för chefer 

Utbildningen genomförs som en heldagskurs. Stort utrymme lämnas för diskussioner, frågor och praktiska exempel. Under denna dag får du kunskap om vad lag och föreskrifter kräver av dig som chef och arbetsgivarens företrädare:

  • Arbetsgivarens ansvar enligt lag och praxis
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), särskilt om uppgiftsfördelning och riskbedömning
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling
  • Samordningsansvaret på gemensamma arbetsställen
  • Skyddsombud och skyddskommitté
  • Medarbetaransvar och personligt straffansvar
  • Nyheter 
Problemlösning pågår

”En väldigt bra och inspirerande arbetsmiljöutbildning med en kursledare som är både kunnig och rolig att lyssna på.”

Sara Svanfeldt
Chef HR och Lön
Upplands Väsby kommun

Välkommen att kontakta Arbetsrättsspecialisten på 070-732 35 43 eller info@arbetsrättsspecialisten.se