Seminarier

I arbetsmiljörättens olika delar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4)
Handlar om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Jag inbjuder till halvdagsseminarier för chefer om reglernas tillämpning.

Konsulttjänster

  • Delegeringar
    – för att en delegering skall vara giltig i en domstol måste den vara klar och tydlig och skräddarsydd för företagets verksamhet. Den skall följa en viss metodik bestående av ett antal kriteria, dels angivna i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) Systematiskt arbetsmiljöarbete och dels i domar från Högsta Domstolen
  • Arbetsmiljöplan vid byggnads- och anläggningsarbeten
     MER INFO