Seminarier & Konsulttjänster

Seminarierna genomförs i arbetsrättens olika delar, som heldags eller halvdagsseminarier, och anpassas efter behov och önskemål.

Exempel på ämnesområden:

 • Tidsbegränsade anställningar
 • Saklig skäl/personliga skäl
 • Saklig skäl/arbetsbrist
 • Omplacering
 • MBL
  – ”Viktigare förändring ”/ verksamhetsfallet
  Vad är ”viktigare förändring” ?
  – ”Viktigare förändring ”/ individfallet
  Vad är ”viktigare förändring” ?
  – Sekundär förhandlingsskyldighet
 • Introduktion till Svensk arbetsrätt, på engelska
  – Engelskspråkigt utbildningsmaterial
  – Stort utrymme för frågor och diskussioner, referenser till EU-rätten 

Konsulttjänster

Konsultationer avseende nedskärning/nedläggning/övergång av verksamhet, omorganisation och personärenden enligt LAS.

Jag kan även hjälpa er med avtalsskrivning och alla typer av förhandlingar med fackliga organisationer.

Ta gärna kontakt i ett tidigt skede för bästa möjliga hjälp
på telefon 070-732 35 43 eller info@arbetsrattsspecialisten.se

Välkommen !