Arbetsmiljörätt

Arbetsmiljörätt består av Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen (AMF), föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt mer specificerade arbetsmiljöföreskrifter och anger grundkraven på arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön.

Personligt straffansvar prövas av allmän domstol. Sanktioner mot arbetsgivare prövas av förvaltningsdomstol.

Arbetsrättsspecialisten har särskild komptens och erfarenhet i rättssamordning av arbetsmiljörätt och arbetsrätt.

På följande sidor kan du läsa om de tjänster Arbetsrättsspecialisten erbjuder inom arbetsmiljörätt.

Ny kurs: Sexuella och övriga trakasserier oktober 2017

#Metoo-kampanjen har väckt en uppsjö av frågor kring sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Jag reder ut frågetecknen i min nya kurs. 

Ur innehållet:

  • Aktuell lagstiftning, Diskrimineringslagen och AFS 2015:4 OSA
  • Skyddet särskilt mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
  • Utredning av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
  • Policy för likabehandling och mot kränkande särbehandling
  • Hur ser arbetsgivarens ansvar ut – sanktioner och straff. Hur ser arbetstagarens ansvar ut – konsekvenser och straff